GARAFİK &TASARIM

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak bir şekilde uygulanabilir. Grafik tasarımında ve grafik sanatlarda, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm, ve birlik geçerlidir.

MATBAA HİZMETLERİ

Son teknoloji baskı makinaları ile tasarım süreçleri sonuçlandırılmış ürünler basılmakta ve müşterilerimize sevk edilmektedir. Baskı süreçlerinde yüksek pigment yoğunluğuna sahip ve kaliteli mürekkepler kullanılmaktadır. Başlangıçtan sonuca kadar standart renk değerleri....

Katalog, Broşür, Kartvizit, El İlanı, Zarf, Dergi, Magnet, Cepli Dosya, Afiş, Defter, Kitap, Ajanda, Takvim, vb. çalışmalar..